Vad är ett exempel på hur den globala integrationen av kulturer har påverkat moderna filosofiska tänkande?

Vad är ett exempel på hur den globala integrationen av kulturer har påverkat moderna filosofiska tänkande?