Vad är IQ av en person som lider med Marfans syndrom?

Vad är IQ av en person som lider med Marfans syndrom?

Marfans syndrom påverkar inte IQ.

Tvärtom, tenderar personer med Marfans syndrom att ha över genomsnittlig intelligens. En studie fann att den genomsnittliga IQ av personer med Marfans är 109,3, betydligt högre än andra människor.