Vad är Judy Blume inspiration att skriva?

Vad är Judy Blume inspiration att skriva?

Enligt hennes hemsida kommer hennes inspiration"från överallt." Hon får idéer från minnen av sitt liv och sina barns liv, vad hon ser, hör och läser och sin fantasi.