Vad är Karishmas riktiga namn från stora leenden Realiy Kings avsnittet?

Vad är Karishmas riktiga namn från stora leenden Realiy Kings avsnittet?

Hennes riktiga namn är kianna