Vad är likheter och skillnader mellan fascism och kommunism?

Svaret 1
Vissa likheter finns:

 1. Motstånd mot konservatism, liberalism och socialdemokratin.
 2. Som i leninismen, Använd en vanguard parts för att inleda en revolution.
 3. Motstånd mot sociala uppdelning av klass och klasskamp.
 4. Motstånd mot bourgeoisin.
 5. Revolution.

Vissa skillnader (fascism stöder ___ men kommunismen inte) är:

 1. Nationalism.
 2. Paramilitarism.
 3. Eugenik.
 4. Ekonomisk självförsörjning.
 5. Rening genom våld och konflikter (i form av krig).
 6. Diktatur (kommunismen, som en fas av historisk utveckling, är inte teoretiskt en diktatur).
 7. Privat kontroll av sociala resurser (e.g.) fabriker).

Svar 2
Fascism, kommunism och nazistiska (socialistisk) finns alla typer av Socialism. De har alla olika grader av statlig kontroll av produktionsmedel. Kommunismen skiljer sig något eftersom det är kontroll och ägande av produktionsmedel. Dessa former av regeringen kallas totalitära eftersom staten antar makt över ekonomin och de grundläggande besluten i livet. Det finns olika grader av kontroll och många former av Socialism.

Svar 3
Fascismen-blev populära mellan 1919 och 1945 och begreppet har blivit ett epitet för alla dåliga saker.
Kommunism-är en socio ekonomiska system som står för en mindre klass, staten mindre och ett jämlikt samhälle.