Vad är numeriska innebörden i deciliter?

Vad är numeriska innebörden i deciliter?

"Beslut" betyder en tiondel och "deciliter" betyder en tiondels liter. En liter är ett mått på volym, mycket ungefär lika med en kvart.