Vad är papper med kapitalskydd - någon form av säker bestånd?

Fråga:

Hört att man papper med kapitalskydd. Är någon form av "säkra aktier" eller hur det är tänkt, kan det kort någon förklara?


Svar:

"Någon form av säkert aktier" som är faktiskt.

Eftersom ingen ger något bort, måste du ta men göra för säkerhet med en betydligt lägre eller ens begränsad vinst.