Vad är pneumatiska komparator?

Vad är pneumatiska komparator?

Det finns två typer av pneumatiska kontrollapparater. 1 är ett mottryck typ och den andra är velocity flödestyp. i ryggen använder tryck typ-kontrollapparater lufttrycket känsla förändringar i dimension.