Vad är resterna av naturliga badsvampar?

Vad är resterna av naturliga badsvampar?

en död svamp