Vad är statistik och data?

Vad är statistik och data?

Statistik är värden som ger information om en grupp. 60% av tonåringar i USA examen high school är exempelvis en statistik eftersom det ger ett antal, 60%, berätta för information om en grupp människor, tonåringar. (Denna statistik gjordes för ett exempel). Data är information som samlas in för att formulera den statistiken. Med föregående exempel, skulle data vara nummer registreras av tonåringar att ta examen i hela USA att komma med 60%. Data utvecklar en statistik och en statistik innehåller information om ett specifikt ämne.