Vad berömda tal skrev Sojourner Truth för kvinnors rättigheter?

Den berömda tal Sojourner Truth skrev var kallas är inte jag en kvinna.