Vad betyder termen abelska?

Vad betyder termen abelska?

Termen abelska påträffas vanligen i gruppteori, där det refererar till en viss typ av grupp kallas en abelsk grupp. En abelsk grupp, enkelt uttryckt, är en kommutativ grupp, vilket innebär att när gruppen operationen används på två element i gruppen, ordningen på elementen ingen spelar roll.

Till exempel:

Låt G vara en grupp med multiplikation * eller tillägg +. Om för någon två element a, b Є G, en * b = b * ett eller en + b = b + en, sedan vi ringa abelsk grupp.

Det finns andra användningar av termen abelska inom andra områden av matematik, och för mesta, idén om kommutativitet är inblandad.

Begreppet är uppkallat efter matematikern, Niels Abel.