Vad blev av garanti Bank och Trust Company i Atlantic City runt på 1950-talet?

Omkring 1980 köptes det av första Jersey National Bank (Jersey City) och GB var då känt som "Första Jersey South". 1987 köptes FJ av National Westminster Bank (London), en av de största bankerna i världen. År 1994 sålde NatWest NatWestUSA till flottan Bank (Boston). Flottan har sedan dess sålts till Bank of America, och från och med skrivandet av detta svar (2008) är de gamla garanti bankkontor Bof A grenar.