Vad är skillnaden mellan Dispozinssatz och kontokredit ränta?

Fråga:

Vad är skillnaden mellan Dispozinssatz och kontokredit ränta? Är skillnaden konstant?


Svar:

Som mig112 har redan uttryckt, är skillnaden mellan 4-6%.

Dock måste jag stoppa begränsningen "viss stabilitet" eftersom den befintliga på att tidsskillnaden mellan räntan nominell och kontokredit gäller under hela det aktuella kontraktet - vid Giro kontraktet (konton) om inga andra överenskommelser.

Jag har måste avgöra mycket ofta i min praktik att - beroende på utvecklingen av kredit - byts ofta denna Delta för banken eller ens kredit gränsen (dvs. disposition) till förmån för kreditinstitutet efter kommer att glida ner. Således, bank/sparbanken fått mer intäkter...

Men vem kontrollerar sitt kontoutdrag redan så intensiv, att det skulle falla på honom? Genom sådana "åtgärder" åstadkomma kreditinstitut, som enorma mängder. De vet att räkenskaperna är godkända (om de hamnar på bordet med mig) sällan så intensiv. Dessutom är att - djupare körs på kontot i Debet - växande beroende av banken och därför risken som en bankkund "aufmuckt", fortfarande låg...