Vad exakt jag igen när jag tryckte på datorn, på elektronik

Fråga:

Hej!

Jag skickade min självdeklaration. Sedan jag tryckte på datorn och eftersom Ridge är också en ergebniss ut men jag vet inte vad detta jag komma tillbaka?


Svar:

Om datorn nu kräver en reparation beror på hur hårt du tryckte ner på datorn. I alla fall, men skadan skulle vara att associera den inhemska privata sektorn, trots att det skapades när inkomstskatt återvända, så att inga skattekonsekvenser följa från detta. Undantag: om det är en enhet, i rörelsekapital är eller köptes upp av vänner som ett medel för arbetet. Sedan skulle en ersättare vara väl före tid. Du får något tillbaka i alla fall emellertid.