Vad förorenar brunnsvatten i jordbruksområden?

Vad förorenar brunnsvatten i jordbruksområden?

främst gödningsmedel och bekämpningsmedel