Vad gjorde grekiska geografi orsakade?

Vad gjorde grekiska geografi orsakade?

Bergen och kullarna i Grekland isolerade stadsstaterna som avbröt anslutningen med andra stadsstater och länder