Vad gör idiomet köpte gården medelvärdet?

Någon som "köpte gården" har dött.
Denna fras innebär att dö. Om du köpte gården, skulle du ha smuts i marken. Detta skulle vara för din grav. Ett exempel är "Dålig Bob köpte gården förra veckan efter att han fångade lunginflammation."