Vad gör två kort horn blast från en annalkande båt medelvärde?

Den båten tutar har för avsikt att vända sig till port - vänster.