Vad händer i vita blodkroppar i lymfom?

Vad händer i vita blodkroppar i lymfom?

Lymfom är en cancer i en av typerna av vita blodkroppar, lymfocyter. Bara en liten procentuell av lymfocyter cirkulerar i blodet som mest levande i lymfkörtlarna och din mjälte. När en del av lymfocyter slutar bete sig normalt och börjar att replikera alltför ofta det blir ett lymfom. Denna cancer vanliga presenterar som utvidgningen av lymfkörtlar och mjälte. Andra blod cell cancer kan upptäckas i blodet eftersom onormala celler cirkulera bland blod. Lymfom vanligtvis inte som cancerceller bo låst i lymfkörtlar och mjälte. Det finns två typer av lymfom: 1. Hodgkins och 2. Non-Hodgkins.