Vad händer om du inte betalar för finalen och vara inte sparar entreprenören?

Banken kommer att avbryta kontraktet och event. göra vissa kostnader i beaktande.