Vad har alla djur?

Alla djur har förmågan att absorbera näringsämnen från omgivningen, och kan inte fotosyntes. Med andra ord, är de heterotrofa. Tvärtemot vad många tror är känslor, hjärta, nervsystem och hjärna inte nödvändigt att avgöra om en organism är ett djur.