Vad har Oliver Cromwell att göra med julsånger?

Vad har Oliver Cromwell att göra med julsånger?

Han förbjöd dem, tillsammans med jullov.