Vad heter den första onsdagen i Fastan?

Det är allmänt känd som "Askonsdagen", så heter som troende få aska på sina pannor. Askan, som är en sakramentala i katolsk kyrka, fungera som en påminnelse om att vi är dödliga och döden är säker. Med detta övervägande förhoppningen är att troende kommer att ge en bra insats på sanctifying sig genom fastan, inte bara för att vara redo för påsk, men att de vara redo för döden när det gäller.