Vad innebär ett medlemskap i föreningen för skattebetalarna?

Fråga:

Vad innebär ett medlemskap i föreningen för skattebetalarna? Upplevde du? Vad har du för åsikter?


Svar:

Det ger verkligen ett utflöde av avgifter, representant besök av försäkringar med arbetet tillsammans (båda, sienerzeit som jag var medlem av KHIM. Mannheimer), medlem tidningen.

Så är jag kvar där igen.