Vad var Herren Krishna relation med Radha?

Vad var Herren Krishna relation med Radha?

Var det någon relation mellan Herren Krishna och Radha i form av äktenskap eller så... Men band som fanns dem emellan är gudomliga kärlek som Radha erbjuds Herren Krishna.