Varför är ädelmetaller som guld och silver värt stabil?

Fråga:

Varför flyr människor i tider av kris i ädla metaller, och varför priset är fortsatt stabil? Finns det en motivering för detta?


Svar:

Ädla metaller inkluderar värde stabil och kris-bevis investeringar. Hela världen begränsad ädelmetall insättningar och en ökande efterfrågan av tillverkning hålla uppe efterfrågan på ädelmetaller. Känslomässiga värdet av ädla metaller för smycken industrin fortsätter och kommer förmodligen alltid att vara där. Eftersom beloppet av ädla metaller inte gillar när valutor kan ökas genom tryckning av nya sedlar av centralbankerna av politiska skäl, återspeglar priset på ädelmetaller mer marknadssituationen. Samspelet mellan utbud och efterfrågan kan orsaka även om ibland betydande variationer, medel - och långsiktiga begränsningar men säkerställer en hög stabilitet.