Varför är Europa och Asien kallas Eurasien?

Varför är Europa och Asien kallas Eurasien?

De kallas Eurasien eftersom de är på samma landmassan, till skillnad från andra kontinenter som visar mer geografisk separation.