Varför är glas stammen avsedda att fungera som ett förstoringsglas?

Varför är glas stammen avsedda att fungera som ett förstoringsglas?

eftersom så kan du läsa den temperaturavläsningen tydligare