Varför är Rosa parks viktigt att amerikansk historia?

Varför är Rosa parks viktigt att amerikansk historia?

Mina begränsade kunskaper i frågan (andra kan korrigera eller förbättra) är följande:

Rosa Parks ridande på en buss (i USA), under tiden för segregation. Hon fann en plats närmare till framsidan av bussen och satte sig ner, men under dessa tider svarta människor var inte tillåtet att rida på framsidan av bussen och Rosa Parks (som en svart person) ombads att flytta på baksidan av bussen. Hon vägrade, och detta ledde till en rörelse för lika rättigheter mellan vita och svarta, och början till slutet av segregation.

Även Rosa Parks fulländad för att göra alla afro-amerikanska folket inte rida bussen för ett helt år och sedan slutligen lagen hade förändrats.