Varför är Rosa parks viktigt att amerikansk svart historia?

Rosa Parks var en afro-amerikansk medborgarrättsaktivist, som den amerikanska kongressen kallas "the first lady av medborgerliga rättigheter" och "modern av den fria rörligheten".
Den 1 December 1955 i Montgomery, Alabama, vägrade parker att lyda bus driver James F. Blakes ordning som hon ge upp sin plats i den färgade delen till en vit passagerare, efter den vita delen var fylld.
Parker spelade också en viktig del i att öka internationella medvetenheten om den svåra situationen för afro-amerikaner och kampen för medborgerliga rättigheter.