Varför dör min motorcykel när jag koppla bort choken eller ge det gas?

Varför dör min motorcykel när jag koppla bort choken eller ge det gas?

Det kanske inte är tillräckligt varmt eller du kanske inte har alo gas kvar. så bara låt det sitta där för lik 5 eller 10 minuter ger det lite gaspådrag bara göra det lite högre än när revs det