Varför du skilja en blandning av salt vatten och sand?

Varför du skilja en blandning av salt vatten och sand?

Sedan salt är lösligt i vatten då du måste separera blandningen från sand först och detta görs genom filtrering. Sanden kommer att vara kvar i pappersfiltret och filtererd lösningen skulle vara att salt och vatten. För att få salt du skulle då behöva värma lösningen och vattnet avdunstar lämnar saltet bakom.
Filter papper