Varför jagas djur även om det är olagligt?

Jakt av djur är inte alltid olagligt. Det finns fortfarande områden i världen där folk jaga och döda djur för mat. I moderna Amerika har vi regler för jakt (och fiske). De flesta områden kräver jakt tillstånd och reglera metoden för jakt, som djur får jagas och numrera av dödar tillåtet att jägaren. Jägare förväntas hålla djuren för köttkonsumtionen.
Med en ökande befolkningen, områden där vilda djur kunna leva och få mat har minskat kraftigt och det området får inte kunna upprätthålla en stor population av djur. Djur sådana björnar kan gå in på orter som letar mat och utgör en fara för människor. Överbefolkning av kära och andra djur kan resultera i att inte vara kan hitta tillräckligt med mat. Snarare än att skada människor eller dör av svält, myndigheterna vid behov tillåta jakt säsonger att slakta djur befolkningen så att resten av djuren kan överleva.