Varför kanske hackspettar med långa näbbar har en selektiv fördel över dem med kortare näbbar?

Varför kanske hackspettar med långa näbbar har en selektiv fördel över dem med kortare näbbar?

Det hjälper dem att få buggar från träd