Varför påverkar uttorkning cellens funktion?

Varför påverkar uttorkning cellens funktion?

Dehydrering påverkar cellfunktioner eftersom levande materia, protoplasman, består av vatten och det är viktigt för livet om det går från cell den inte kan överleva.