Varför ska man bli lärare?

Undervisningen är utan tvekan en av de viktigaste jobb i något samhälle. Men du bör överväga detta yrke endast om du önskar det, du har eller är villig att få utbildningen som behövs och du har minst lägsta kompetens och skicklighet i pedagogiskt arbete. Om någon av dessa saknas på allvar, överväga att välja ett annat fält. Du bör ha engagemang att vilja göra en skillnad i livet för de barn du kommer att lära. Du kommer att vara deras största inflytande för den tid du har dem. Bara bli lärare om du är beredd ha på sig ansvaret för att veta att allt du säger och allt du gör är att granskas, utvärderas och bedöms som "bra", "dåliga", "rätt", "fel" och så vidare.