Varför skulle du vara försiktig med vetenskaplig information du hör från annonsörer?

Varför skulle du vara försiktig med vetenskaplig information du hör från annonsörer?

Eftersom folk föreslår du deras information är troligen mer intresserad av att få dig att köpa en produkt, eller deras produkt snarare än att lära dig vetenskap