Varför urinen är lite tjockare på sommaren än vintern?

Varför urinen är lite tjockare på sommaren än vintern?

i sommaren svettning äger rum och vatten förlust från vår kropp så två upprätthålla vattenbalansen i kroppen bara skadliga kvävehaltiga avfall avlägsnas från kroppen det är därför urin är tjock på sommaren.