Vattenlevande växter och djur i dammar kan överleva i vatten även när temperaturen på ytan av dammen sjunker under fryspunkten för vatten?

Ja, eftersom vatten faktiskt expanderar när det har svalnat. Detta innebär att isen är mindre tät än vatten - is flyter. Så isen kommer att bilda ett skyddande lager ovanpå dammen, hålla den isolerad så att vattnet på botten kan ofta vara några grader varmare än is (på runt 4 grader C). När detta är fallet, kan coldwater vattenlivet överleva vintern under isen.