Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda djur som organdonatorer för människor bör människor använda andra djur för organtransplantationer?

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda djur som organdonatorer för människor bör människor använda andra djur för organtransplantationer?

Folk verkar anta att xenotransplantation händer betydligt oftare än det faktiskt inträffar. Djurens organ används inte alls ofta, eftersom djur organ är inte liknar mänskliga organ, och är inte lämpliga för att upprätthålla funktion inom den mänskliga kroppen. De helt enkelt fungerar inte.

I mycket sällsynta fall kan de användas för att försöka överbrygga en klyfta till ett mänskligt organ blir tillgänglig. De används aldrig som en långsiktig lösning (eftersom de inte fungerar långsiktigt).

Om de ska användas eller inte saknar praktiskt betydelse, eftersom de inte kan användas som en långsiktig lösning.
Se relaterad länk mer fördjupad information om xenotransplantation.