Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda djur som organdonatorer?

Svara :) Jag antar att du talar om att använda delar av djur för organtransplantationer på människor. Med detta sagt finns det åtminstone ett par hakar som kunde komma upp. Kroppen kunde förkasta organ på grund av något förutsägbar eller oförutsedda problem och organ skulle kunna avvisa kroppen på grund av vissa kompatibilitetsproblem. Organ kan vara för svag eller för stark för kroppen eller å sin sida blodet kunde nto match med organ. Jag hatar wiki sina sopor. Göra one(Y)