Vilka organ som påverkas mest av sickle-cell anemi?

Vilka organ som påverkas mest av sickle-cell anemi?

Alla organ påverkas om individen har sickle-cell anemi. Några av princip organ som förmodligen kommer att lida mest skulle vara njurarna och hjärtat. Alla organ som får blod från artärerna och fartyg kommer att drabbas, eftersom skäran formade blodkropparna form träskor när den artär, ven etc. är att begränsa. Detta förhindrar blodet tas emot av organ.