Vilka var några orsaker att invadera Normandie på D-dagen?

Det var en vågad idé i stället för en smart. Men en sak var att ta ner till nazi ockuperar norra Frankrike och tillåta de allierade att flytta i från väst som röda armén flyttade från öst för att få ner tredje riket. Det ansågs det mest direkta sättet att angripa Tyskland. Churchill hade tänkt att striderna i Italien skulle tillåta de allierade att Susa upp den italienska penisular och detta göras Österrike och fånga Vienna. Men Hitler ut allmänna Keselring därför sin plan var att blockera deras för på varje bergskedja. Det skulle också öka fransk moral om de kunde befria Frankrike av tysk ockupation och frigöra mer fransmännen till militärtjänst.