Vilken del av kroppen bearbetar den koldioxid som du andas ut?

I varje cell i din kropp pågår metaboliska aktiviteter. För detta ändamål behöver du "Energi". Denna energi produceras av biologisk oxidation av glukos, fett och överflödigt protein. Slutprodukter av dem alla innehåller vatten och kol bi oxid. Vi har 100 biljoner celler i vår kropp och alla av dem behöver mat mer eller mindre. (utom döda celler.)