Vilken politisk process är mest sannolikt kommer att användas när kostnaderna för en politik som distribueras i stort och det är fördelarna är koncentrerad?

Klienten politik var den politiska processen som mest sannolikt kommer att användas när kostnaderna för en politik i stort sett fördelas och dess fördelar är koncentrerad.