Vilken syra innehåller Läskdrickande?

Vilken syra innehåller Läskdrickande?

De innehåller kolsyra, som har formeln H2CO3, ibland skrivet OC (OH) 2 för att visa att det är diprotic.
Koldioxid löser sig i vatten och några men alla konverteras inte till kolsyra. Det finns en equilibrium:-

H2CO3 <-->CO2 + H2O

Högre tryck pressar equilibriumen till vänster. Högre tryck ökar också CO2 löslighet. När du öppnar en läsk kan, två saker hända koldioxid i lösning degases; equilibriumen flyttas åt höger och vissa CO2 är utvecklats. "Fräsa" du ser är den utströmmande gasen koldioxid. Lyckligtvis för smak knopparna, vissa kolsyra kvar i drycken.