Vilken utveckling bidragit till ökningen av fria företagsamhetens system i Europa?

Övergången från en jordbruksekonomi till konsumenten marknadsföra bidragit till ökningen av fria företagsamhetens system i Europa.