Vill du få ett lån med negativa Schufaeintrag om en borgensman har?

Fråga:

Banken erbjuder ett lån men samtidigt också en borgensman (som har ingen negativ Schufa transaktion) faktiskt när jag har en negativ Schufa post? Det räknas mer eftersom på banken? Min negativ Schufa transaktion eller min garant?


Svar:

knappast, måste vara den personliga krediten, banken är verkligen inte intresserad ställande tats. att dra nytta av. Men borgensmannen kan ja låntagare u. Du betalar han priserna?