Amerikanska bostadsmarknaden: Varför inte återvinner?

Fråga:

siffrorna från USA-immo marknaden är igen dålig. Varför inte återställt det, även om Immo priserna har fallit, ändå så stark och räntorna är historiskt låga?


Svar:

Luften är fortfarande inte ut.

Materiella tillgångar ligger långt under de värden som krävs. Tyvärr, trafik värdena (plus värdet motorbåt) användes för utlåning. Det tar ett tag tills långivaren har nedsatt lån. Nedskrivningsbehov innebär Ja ;-) inte 100% avskrivning

Tyvärr finns det för närvarande endast några köpare som vill köpa fastigheter. Det medför också prissänkningar. Och brist på lång ränta. I stället finns det spekulationer med variabel livränta.